banner
8.1.2016

VS ČR odmítá výroky Pavla Ondráška

Vedení Vězeňské služby ČR se důrazně ohrazuje proti opakovaným mediálním výstupům brig. gen. PhDr. Pavla Ondráška, že by na generálním ředitelství VS ČR mělo docházet k nezákonné skartaci či nezákonným manipulacím s dokumenty.

V této věci je naopak třeba zdůraznit, že generální ředitel brig. gen. Mgr. Petr Dohnal a náměstek pro bezpečnost a kontrolu plk. Mgr. Milan Brendl přijali opatření, aby se nic takového nemohlo konat, a proto až do odvolání vydali zákaz jakékoliv skartace. Odbor kontroly ve spolupráci s interním auditem v současné době prošetřuje řadu velmi pochybných zakázek a postupů a o vývoji šetření v této věci průběžně informuje ministra spravedlnosti a dál postupuje ve smyslu zákona.

Vedení Vězeňské služby se rovněž důrazně ohrazuje proti nepravdivým tvrzením Pavla Ondráška, který v médiích opakovaně prohlásil, že za působení Petra Dohnala v čele VS ČR byly předražovány veřejné zakázky na kuchyňské technologie a eskortní autobusy řádově o desítky milionů korun. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že se tyto zakázky staly předmětem šetření Generální inspekce bezpečnostních sborů, Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a v případě eskortních autobusů Nejvyššího kontrolního úřadu. Ani v jednom případě však tyto útvary nezjistily žádné předražování veřejných zakázek, či spáchání jiného trestného činu. Vzhledem k tomu, že generál Ondrášek tímto široce medializoval nepravdivé informace poškozující dobré jméno VS ČR a dalších konkrétních osob, bude Vězeňská služba ČR reagovat podle zákona.