banner
4.10.2017

Víceúčelová hala ve Věznici Příbram

PRAHA 4. října (VS ČR) – Zvýšení efektivity a přípravy odsouzených na jejich propuštění z výkonu trestu a snížení rizika opakování trestné činnosti a dalšího návratu do vězeňských zařízení je cílem zřízení víceúčelové haly, jejíhož slavnostního otevření se v úterý ve Věznici Příbram zúčastnil ministr spravedlnosti Robert Pelikán, generální ředitel VS ČR Petr Dohnal, starosta města Příbram Jindřich Vařeka a další významní hosté. 

Jedním z kroků dosažení tohoto cíle je právě vytvoření nových prostor pro vzdělávání, pracovní činnosti a další aktivity programu zacházení, což se v příbramské věznici povedlo. Výstavba haly byla financována z Norských fondů, z celkových nákladů přes 15 miliónů korun se z těchto fondů pokrylo téměř 10 miliónů. Budou se zde konat rekvalifikační kurzy na PC, kurzy jednoduché obsluhy pro zařízení restauračního typu a kurzy kuchařských prací pro zařízení restauračního typu. Vzděláváním projde 110 odsouzených během jednoho roku. Ti získají kvalifikaci a posílí si pracovní dovednosti. Hala poskytne také prostory pro zaměstnávání odsouzených. V současné době se pořádají jednání mezi Věznicí Příbram a dvěma společnostmi, které by zde mohly zaměstnat odsouzené na drobné montážní práce. V prostorách bude moci být zaměstnáno 10 – 15 odsouzených.