banner
12.2.2016

Vězňové zneužili léky spoluvězně

Skupina mladistvých odsouzených, která se v úterý ve Věznici Pardubice přiotrávila, zneužila léky na srdeční arytmii, které byly řádně předepisované jinému odsouzenému. Vězeňská služba ČR v této souvislosti odmítá mediální spekulace, že se mělo jednat o hromadný pokus sebevraždy ze strany mladistvých odsouzených s cílem poukázat na situaci ve věznici.

Vězeňská služba ČR se důrazně ohrazuje proti tvrzení, že by se příslušníci vězeňské služby dopouštěli násilí vůči mladistvým odsouzeným, nebo že by tito byli vystaveni násilí ze strany dospělých odsouzených. Vězeňská služba ČR důsledně dbá na diferencované umisťování odsouzených v souladu se zákonem. Kontakt mladistvých odsouzených s dospělými odsouzenými je možný pouze během vzdělávacích, pracovních či zájmových aktivit, na které je ze strany vězeňské služby kladen velký důraz. Tyto aktivity se vždy konají pod přímým dohledem zaměstnanců věznice.
Dosavadní výsledky prověřování úterního incidentu kontrolním orgánem vězeňské služby dokázaly, že léky užili mladiství odsouzení v domnění, že se jedná o omamné a psychotropní látky, a že si jejich užitím zpříjemní výkon trestního opatření. Léky, které mladiství odsouzení požili, nejsou totožné s léky, které byly odcizeny ve věznici letos v lednu a jejichž krádež je taktéž v šetření pověřených orgánů VS ČR. Další informace k okolnostem obou případů nelze z důvodu probíhajícího trestního řízení poskytovat.

Lze nicméně konstatovat, že se v daném případě nejedná o žádný protest, „volání o pomoc“ či jiné důvody ze strany mladistvých odsouzených, které jsou uváděny v médiích. V této souvislosti je třeba připomenout skutečnost, že mladiství odsouzení patří mezi jednu z nejproblematičtějších a často velmi agresívních skupin vězňů, přičemž ze strany vězeňské služby je těmto odsouzeným obecně věnována zvýšená pozornost. Situace ve Věznici Pardubice je stabilní, žádné poznatky závažného charakteru či jiné indicie ze strany odsouzených související s uvedenou událostí, nebyly vedením věznice zaznamenány.

Veškerá základní zdravotní péče ve Věznici Pardubice je poskytována praktickými lékaři v plném rozsahu a v souladu s právní úpravou, a to i přes zvýšené nároky na zdravotnický personál vyplývající z velkého počtu odsouzených v důchodovém věku nebo vážně nemocných, kteří jsou ve Věznici Pardubice umístěni. Odborná lékařská péče je zajišťována ve spolupráci s civilními zdravotnickými zařízeními a ve spolupráci s vězeňskými nemocnicemi při Vazebních věznicích Praha Pankrác či Brno.