banner
19.5.2016

Věznice Ostrov rozšířila kapacitu

Až o 44 míst se zvýšila ubytovací kapacita ve Věznici Ostrov. Věznice provedla rekonstrukci prostor momentálně nevyužívané lůžkové části ošetřovny, kde vznikl prostor s kapacitou 28 lůžek. „Do těchto nově vzniklých ubytoven budou umístěni odsouzení z doposud fungujícího specializovaného oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek. Uvolněním této části specializovaného oddělení se celková ubytovací kapacita zvýší o zmíněných 44 míst, a to při zachování čtyř metrů čtverečních plochy na osobu,“ řekl ředitel ostrovské věznice Pavel Zange.

Stavební úpravy a rekonstrukce stávajících prostor spočívající v dílčích změnách dispozičního řešení hygienického zařízení, obměně, případně osazení části protipožárních dveří a instalace protipožárních hlásičů, byly realizovány formou oprav výhradně v režii věznice. „Původně navrhované řešení bylo vyčísleno zhruba přes jeden milión korun, nejvíce finančně náročné byly například protipožární dveře. „Protipožární zabezpečení jsme v konečné fázi vyřešili úsporněji, a tím značně snížili náklady na celou rekonstrukci vnitřní části objektu,“ vysvětlil Pavel Zange.

Na rekonstrukci se podíleli především odsouzení pracovně zařazení ve vnitřním provozu věznice, konkrétně se jednalo o devět odsouzených, kteří odpracovali celkem 1 445 hodin. Práce na úpravách této části věznice trvaly jeden měsíc.

Přeplněnost věznic je palčivý problém, v současné době se pohybuje kolem 105 %. Ke včerejšímu dni eviduje Vězeňská služba ČR přesně 22 tisíc vězněných osob. „Na tento vysoký nárůst reagujeme operativně a v rámci věznic vytipováváme další možné lokality, kde bychom ubytovací kapacity mohli rozšířit. Věznice v Ostrově nad Ohří je příkladem toho, že se jednotlivé věznice v regionech snaží v rámci svých možností kapacity rozšiřovat,“ uvedl náměstek generálního ředitele Vězeňské služby ČR Simon Michailidis.

pek