banner
17.6.2016

Vězni pracují na Kamencovém jezeře

Odsouzení Věznice Všehrdy se podílejí na zvelebování areálu Kamencového jezera, které v současné době spadá pod Podkrušnohorský zoopark. S jeho otevřením se počítá začátkem července.

Na pracoviště Kamencového jezera vyjíždí každý den již od začátku měsíce června 5 odsouzených, kteří se podílejí na úpravě a renovaci rekreačního zařízení. V těchto dnech počasí venkovním pracím spíše nepřeje, proto se nyní odsouzení zabývají nátěry laviček, malováním interiérů rekreačních chatek a úklidem. Do otevření areálu jim ještě zbývá natřít asi 30 laviček a vymalovat zhruba 35 chatek. V minulých týdnech pomáhali s úpravou travnatých ploch a zpevňováním postranních mol. Konkrétně pro práce na Kamencovém jezeře si odsouzené vyzvedává ve věznici a zpět po ukončení pracovní doby vrací zaměstnavatel a po celou dobu za vězně zodpovídá. Odsouzení jsou zařazeni v pracovní brigádě s volným pohybem. Se zařazením na pracoviště podepsali souhlas v rámci zařazovací komise. Jak již zmínila tisková mluvčí Podkrušnohorského zooparku, jsou s našimi odsouzenými spokojeni a zaměstnávání vězňů je pro ně ekonomicky výhodné.