banner
7.2.2017

Vězni budou uklízet Prahu 2

Do úklidu ulic v Praze 2 se od počátku tohoto týdne zapojují vězni. Revoluční novinka, s kterou nyní přichází městská část Praha 2 ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR a úklidovou firmou Komwag, souvisí s novou koncepcí vězeňství, připravenou Ministerstvem spravedlnosti ČR. Za Prahu 2 iniciovala starostka Jana Černochová projekt, jehož cílem je zapojit vězně, kteří jsou k tomu způsobilí, do pracovního prostředí, zajistit jim zaměstnání po propuštění a snížit jejich opakované návraty do věznic. Praha 2 jako první z centrálních městských částí tak poskytne vězňům šanci pracovat přímo před zraky veřejnosti.

„V tomto smyslu je dohoda Vězeňské služby, Komwagu a naší městské části revoluční novinkou, která vězňům umožní zapojit se do běžného prostředí s vědomím, že dělají potřebnou práci. Úklidové firmy se totiž dlouhodobě potýkají s nedostatkem pracovních sil. Zatím se rozjíždí pilotní projekt, v jehož rámci budou čtyři vězni zametat ulice v Podskalí a další čtyři budou v Malešicích pomáhat s tříděním svezeného odpadu. Vždycky s nimi budou pracovat i zaměstnanci Komwagu,“ zdůraznila starostka Prahy 2 Jana Černochová, která tento způsob zaměstnávání v úklidové firmě iniciovala.

„Zvýšit zaměstnanost vězněných osob bylo jednou z mých priorit při nástupu do funkce. Od té doby se nám podařilo uzavřít už přes dvě stovky smluv. Poptávka po odsouzených coby zaměstnancích roste a já věřím, že je to nejlepší cesta ke snížení recidivy,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán, do jehož gesce vězeňství spadá. Do projektu se zapojily Vazební věznice Praha-Pankrác a Vazební věznice Praha-Ruzyně. Po čtvrt roce se pilotní projekt vyhodnotí, a pokud bude úspěšný, pracovní příležitosti vězňů se budou dále rozvíjet. „Prioritou pro nás je, aby věznici opouštěli lidé, kteří umí pracovat, mají pracovní návyky a chovají se slušně. Z praxe máme již zkušenost, že odsouzení, kteří pracují, v mnoha případech zůstávají u stávajícího zaměstnavatele i po výkonu trestu. To je ta nejlepší cesta pro začlenění se zpět do společnosti a jeden z hlavních smyslů těchto projektů,“ řekl generální ředitel Vězeňské služby České republiky Petr Dohnal.

To potvrzují i dosavadní zkušenosti z praxe. „V minulosti jsme zaměstnali člověka, který se vrátil z výkonu trestu. Nejprve jako metaře a později dokonce jako řidiče, když se ukázalo, že je poctivý, pilný a pracovitý. Dnes patří k našim nejlepším zaměstnancům,“ uvedl konkrétní příklad ředitel společnosti Komwag Jaroslav Stružka.