banner
9.2.2018

Vězeňská služba se představí na setkání Future Forces Forum 2018

PRAHA 9. února (VS ČR) – Vězeňská služba ČR se i v letošním roce zúčastní mezinárodní přehlídky a veletrhu obranných a bezpečnostních technologií Future Forces Forum 2018. Fórum rovněž představuje mezinárodní odbornou platformu setkávání odborníků z oblasti bezpečnosti a obrany, představitelů bezpečnostních sborů a složek a zástupců státní a veřejné správy. Generální ředitel VS ČR Petr Dohnal převzal nad projektem FFF záštitu.

Vězeňská služba ČR se zúčastnila fóra v roce 2016, kdy účastníkům představila specifika své práce v bezpečnostní oblasti, zejména efektivní využití služební kynologie pro zajištění bezpečnosti a pořádku ve věznicích. Ve své statické expozici ukázala současné i historické donucovací prostředky, stejně jako součástky výstroje a výzbroje. Velký zájem návštěvníků veletrhu patřil tradičně i nedovoleným předmětům nalezeným u vězňů.

„Od roku 2016 se nám nejenom podařilo stabilizovat sbor, ale současně uskutečnit řadu významných změn, které české vězeňství přiblížily na úroveň srovnatelnou s vyspělými státy západní Evropy a současně navázaly na vysoké odborné standardy českého penitenciárního systému z dob před druhou světovou válkou,“ uvedl generální ředitel vězeňské služby Petr Dohnal. „Byla přijata dlouhodobá koncepce rozvoje vězeňství a současně se začala naplňovat její první východiska… za všechna bych jmenoval snížení počtu typů věznic ze čtyř na dva, které umožní efektivněji umísťovat vězněné osoby a zohledňovat lépe jejich snahu o vlastní nápravu či zahájení u nás dosud nevídaného pilotního projektu tzv. Otevřené věznice, kde se odsouzení připravují na život na svobodě,“ dodal.

V oblasti materiálně technického zabezpečení se vězeňské službě podařilo zahájit proces přezbrojení na moderní typy zbraní domácí provenience, zahájit přípravu řadu pilotních projektů pro využití nových detekčních systémů bránících průniku nedovolených látek a předmětů do objektů věznic. Tyto novinky by vězeňská služba ráda představila návštěvníkům setkání Future Forces Forum na podzim v Praze.

red