banner
2.3.2018

Vězeňská služba ČR na festivalu Mene Tekel 2018

PRAHA 2. března (VS ČR) – Vězeňská služba ČR se podílí na přípravě letošního ročníku mezinárodního projektu proti totalitě Mene Tekel. Generální ředitel vězeňské služby Petr Dohnal převzal spolu s předsedou vrchního soudu v Praze Jaroslavem Burešem záštitu nad sobotní dramatickou rekonstrukcí politického procesu Kučera a spol., uspořádanou v budově vrchního soudu v Praze. Na přípravě této akce se jako odborní poradci zúčastnili i historici vězeňské služby Aleš Kýr a Alena Kafková. 

Rekonstrukci nastudovali studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy v rámci svého semináře a v odborné gesci děkana Právnické fakulty UK Jana Kuklíka. Součástí setkání, kterého se zúčastní i zástupci Vězeňské služby ČR, bude i pietní akt u pamětní desky připomínající oběti totalitních režimů.

Rekonstrukce politického procesu přiblíží návštěvníkům životní příběh armádního generála Tomáše Sedláčka, který byl odsouzen v roce 1951 ve vykonstruovaném procesu za údajnou velezradu a špionáž. Byl vězněn ve Valdicích, na Mírově, v Leopoldově a táboře Bytíz při příbramských uranových dolech. Propuštěn byl 11. května 1960, poté pracoval jako skladník u Pražské stavební obnovy.  Po listopadu 1989 byl rehabilitován. Stal se předsedou Československé obce legionářské, spoluzakládal Konfederaci politických vězňů, pracoval v Ústřední rehabilitační komisi MNO. V roce 1999 byl povýšen do hodnosti generálporučíka, 14. listopadu 2008 pak do nejvyšší vojenské hodnosti armádního generála.