banner
24.10.2016

Spolupráce s VS Maďarska

Ve dnech od 17. – 20. října 2016 se na základě uzavřené dohody o spolupráci mezi VS ČR a VS Maďarska uskutečnila výměnná stáž. Čtyřčlenná delegace ČR v průběhu pobytu v Maďarsku navštívila národní Vazební věznici v Budapešti, Národní věznici Pálhalma a okresní Vazební věznici Bács-Kiskun. Delegaci přijal také na generálním ředitelství VS Maďarska náměstek generálního ředitele pro bezpečnost a vězeňství János Schmehl.

Program delegace odboru výkonu vazby a trestu ve složení Ivo Ivanov, Kamil Indra, Soňa Haluzová a Jana Rathnerová byl v rámci reciproční stáže zaměřen zejména na problematiku odborného zacházení s vězněnými osobami a naplňování práv obviněných a odsouzených. Otázky směřovaly proto také na zaměstnávání vězňů, ubytovací kapacity a aktuální přeplněnost, telefonování odsouzených, předcházení sebevražedným jednáním vězněných osob, zacházení s mladistvými vězni či na programy pro odsouzené ženy a matky s dětmi.

Vězeňská služba Maďarské republiky je řízena ministerstvem vnitra. Aktuální cíle VS Maďarska jsou zaměřeny na zvyšování zaměstnanosti odsouzených, rozšiřování ubytovacích kapacit formou výstavby devíti nových věznic a dále na úkoly, spojené s ochranou státní hranice (výstavba hraničního oplocení v návaznosti na migrační vlnu). V současné době je ve 32 věznicích a vazebních věznicích v Maďarsku umístěno celkem 18 191 osob, z toho je 3954 obviněných (21,7 %) a 13 863 odsouzených (76,2 %). Naplněnost věznic činí 132 %. VS Maďarska zaměstnává 8423 příslušníků a zaměstnanců. Současná zaměstnanost odsouzených dosahuje téměř 86 %.

Dohoda o spolupráci mezi Vězeňskou službou České republiky a Vězeňskou službou Maďarské republiky byla uzavřena v roce 2010. Vzájemná spolupráce na základě této dohody se týká výměny informací a zkušeností, realizace společných výzkumů, analýz a programů s penitenciární tematikou, tvorby projektů a účasti na programech financovaných Evropskou unií a spolupráce v oblasti zvyšování kvalifikace vězeňského personálu aj. V letošním roce např. na základě této dohody navštívila ve dnech od 24. – 27. května 2016 čtyřčlenná maďarská delegace Vězeňskou službu ČR. Během programu členové delegace navštívili Generální ředitelství VS ČR, Vazební věznici Praha – Pankrác, Vazební věznici Liberec, Akademii VS ČR a Věznici Břeclav.