banner
16.6.2017

Spolupráce s VS Maďarska

Ve dnech 6. – 9. června 2017 se na základě uzavřené dohody o spolupráci mezi VS ČR a VS Maďarska uskutečnila další výměnná stáž. Na Generálním ředitelství VS ČR přijal čtyřčlennou delegaci ředitel odboru výkonu vazby a trestu Pavel Horák. V průběhu čtyřdenního pobytu v ČR delegace Odboru výkonu vazby a trestu GŘ VS Maďarska dále navštívila Věznici Všehrdy, Vazební věznici Praha-Pankrác, Věznici Rapotice a Vazební věznici a Ústav pro výkon zabezpečovací detence v Brně.

Program maďarské delegace ve složení Ferenc Draxler, Éva Lehoczky-Turcer, Lívia Arzenovits a Júlia Juhász byl v rámci reciproční stáže zaměřen zejména na problematiku odborného zacházení s vězněnými osobami. Účastníci stáže se zajímali například o telefonování vězněných osob v ČR, opatření, vedoucí k zabránění průniku nepovolených předmětů do věznic, problematiku sebevražedného jednání vězňů se zaměřením na prevenci či aktuální problém nebezpečí radikalizace vězněných osob. Otázky zahraničních účastníků směřovaly také k problematice přeplněnosti věznic, dohledu nad výkonem vazby a trestu či fungování vězeňské duchovní služby. Dohoda o spolupráci mezi Vězeňskou službou České republiky a Vězeňskou službou Maďarské republiky byla uzavřena v roce 2010. Vzájemná spolupráce na základě této dohody se týká výměny informací a zkušeností, realizace společných výzkumů, analýz a programů s penitenciární problematikou, tvorby projektů a účasti na programech financovaných Evropskou unií a spolupráce v oblasti zvyšování kvalifikace vězeňského personálu aj. V loňském roce např. na základě této dohody navštívila Maďarsko ve dnech 17. – 20. října 2016 čtyřčlenná delegace z ČR. Během programu účastníci stáže navštívili národní vazební věznici v Budapešti, Národní věznici Pálhalma a okresní vazební věznici Bács-Kiskun. Delegaci přijal také na Generálním ředitelství VS Maďarska náměstek generálního ředitele pro bezpečnost a vězeňství János Schmehl.