banner
20.10.2016

Společné cvičení složek IZS ve věznici

Ve středu dne 19. října se ve Věznici Stráž pod Ralskem konalo taktické cvičení složek IZS zaměřené na zásah při výskytu vysoce nakažlivé nemoci.

Ve scénáři cvičení postihla jednoho z dozorců věznice hemoragická horečka Lassa, kterou se nakazil během svého pobytu v Africe, kde se podílel na humanitární pomoci. Spolu s dozorcem se na přiděleném oddíle nacházelo i 6 odsouzených.

Dotyčné osoby musely být izolovány, a to včetně zdravotní sestry, která byla přivolána k nakaženému a druhého dozorce, který ho po jeho kolapsu našel. Do věznice byly povolány složky integrovaného záchranného systému, aktivován byl i tým Biohazard. Hasiči HZS Libereckého kraje po svém příjezdu vytyčili nebezpečnou zónu a připravili prostor pro speciální techniku jako stanoviště dekontaminace osob či kontejnerový systém. Do nebezpečné zóny vstupovali zasahující v jednorázových oblecích. Se správným způsobem oblékání a svlékání ochranných obleků byli seznámeni i příslušníci VS ČR, kterým byly ochranné obleky Hasičským záchranným sborem před vstupem do nebezpečné zóny zapůjčeny. V průběhu akce byl na místo povolán vyjednavač Vězeňské služby ČR, který zklidnil zvyšující se nervozitu a napětí u izolovaných odsouzených. Nakažený dozorce byl následně transportován z věznice uvnitř biovaku, byla provedena dekontaminace všech šesti odsouzených, druhého dozorce i zdravotní sestry. Dekontaminovaní odsouzení byli následně odvedeni na uzavřené oddělení věznice. Zdravotní ústav po odchodu Hasičského záchranného sboru zajistil závěrečnou dekontaminaci celého prostoru. Veškerá protiepidemická opatření probíhala pod vedením Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.

Hlavním cílem taktického cvičení bylo především prověření spolupráce se složkami IZS s ohledem na specifika a bezpečnostní opatření Věznice Stráž pod Ralskem. Dále procvičení reakcí příslušníků VS ČR při výskytu nakažlivého onemocnění ve věznici a prověření schopnosti zřízení krizového štábu věznice a dosažitelnosti jeho členů. V rámci cvičení byl vyhlášen Plán vyrozumění a svozu, který byl splněn.

Martina Krutinová