banner
22.5.2018

Setkání vězeňských služeb V4 o problémech náboru

PRAHA 21. května (VS ČR) – Získávání nového personálu a náborové kampaně a pobídky byly spolu s obecnou problematikou řízení lidských zdrojů hlavním tématem jednání šéfů vězeňských služeb zemí Visegrádské čtyřky, které se minulý týden uskutečnilo v léčebně-rehabilitačním středisku Kováčová, které patří Sboru vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky. Setkali se zde generální ředitelé české, maďarské, polské a slovenské vězeňské služby. Českou delegaci vedl generální ředitel VS ČR Petr Dohnal.

Účastníci jednání se shodli, že nedostatek kvalitního personálu je jedním z nejpalčivějších současných problémů všech zúčastněných vězeňských služeb. Výměna zkušeností na toto téma proto byla velmi obsažná a podnětná. Na programu jednání bylo také seznámení se s aktuální situací v jednotlivých sborech, diskuze nad konkrétními problémy a výměna zkušeností při jejich řešení.

Součástí setkání bylo také přijetí u ministra spravedlnosti Slovenské republiky Gábora Gála, návštěva Věznice Banská Bystrica – Kráĺová, kde se uskutečnila prezentace a praktická ukázka výstroje a výzbroje ZVJS Slovenské republiky, a návštěva Muzea SNP v Banské Bystrici. Další setkání nejvyšších představitelů vězeňských služeb zemí V4 by se mělo uskutečnit v Maďarsku v roce 2019.