banner
4.10.2016

Seminář k EPIS v Akademii VS

V úterý 30. srpna se v Akademii Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem konal školící seminář k Evropskému vězeňskému informačnímu systému (EPIS), který organizačně zajišťovala Vězeňská služba ČR. EPIS je digitální databází dostupnou na webu organizace EuroPris (www.europris.org), která obsahuje údaje o vězeňských službách napříč Evropou.

Semináře se účastnili školitelé – zástupci EuroPris – a pracovníci deseti vězeňských systémů (Albánie, Bulharska, Černé Hory, České republiky, Gruzie, Itálie, Lucemburska, Rakouska, Slovenska a Turecka). Cílem setkání bylo seznámit účastníky s fungováním databáze EPIS a formátem vkládaných dat, přičemž v závěru setkání již školení zaměstnanci v databázi vytvářeli profily vlastních vězeňských služeb. Seminář také jasně ukázal přínos tohoto systému pro jednotlivé vězeňské služby. Zástupci EuroPris si na druhou stranu vyslechli cenné připomínky a návrhy ke zlepšení či zjednodušení zacházení s databází.