banner
8.3.2017

Šance a naděje pro odsouzené v Brně

V úterý 7. března 2017 navštívila brněnskou věznici Šance a naděje. Lépe řečeno zaměstnanci této nestátní neziskové organizace. V besedě s odsouzenými umístěnými ve VVaÚpVZD Brno probírali témata týkající se dluhového poradenství, ekonomické i sociální oblasti.

V rámci diskuse přišla řeč i na problematiku zaměstnávání, bydlení, kontaktu s úřady. Pomoc odsouzeným a jejich orientace při návratu do běžného života je téma, které je pro osoby vracející se z výkonu trestu stěžejní. Setkání přínosné pro obě strany. Zájem odsouzených byl velký, odpovědi na otázky adekvátně pokryly témata, která účastníky besedy nejvíc zajímala. Byla dohodnuta bližší spolupráce a věříme, že organizace Šance a naděje přispěje společně s odborným zacházením s vězněnými osobami v rámci brněnské věznice k jejich úspěšné resocializaci a zapojení do běžného života bez následných rizik.

Mgr. Boris Písařík
Speciální pedagog