banner
14.2.2018

S rekvalifikací a zaměstnáváním odsouzených budou pomáhat úřady práce

PRAHA 14. února (MSp) – Zástupci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby ČR a Úřadu práce ČR včera podpisem dvou memorand zahájili intenzivnější spolupráci. Takto systémová spolupráce resortních složek ministerstva spravedlnosti a ministerstva práce a sociálních věcí zde dosud chyběla. Strany chtějí zaměřit své úsilí na rekvalifikaci osob ve výkonu trestu tak, aby i lidé se záznamem v trestním rejstříku našli vhodné pracovní uplatnění. Snahou je také zlepšit zaměstnávání odsouzených s alternativním trestem.
„Zaměstnávání umožňuje udržet a rozvíjet stávající pracovní návyky odsouzených a současně vytváří pracovních návyky těm s malými nebo vůbec žádnými zkušenostmi, uvedl generální ředitel Vězeňské služby GŘ Petr Dohnal. Memorandum uzavřené mezi Vězeňskou službou ČR a Úřadem práce ČR cílí na rekvalifikace osob ve výkonu trestu, neboť vzdělávání za mřížemi má bezesporu pozitivní efekt při návratu na svobodu. Za Úřad práce ČR memoranda podepsal ředitel odboru zaměstnanosti generálního ředitelství Jan Karmazín. Ten událost okomentoval slovy: „Zaměstnavatelé se často obávají člověka s trestní minulostí přijmout a ten se pak dostává do začarovaného kruhu. Protože nemá práci, nemá ani příjem a potřebuje peníze. Výsledkem pak může být další trestná činnost. Klienti s trestní minulostí jsou ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností. Právě proto se i jim snaží Úřad práce ČR ve zvýšení míře pomoci v návratu na trh práce.“
Memorandum uzavřené mezi probační a mediační službou a úřadem práce se soustředí na odsouzené s alternativním trestem. Obě strany se zavázaly ke krokům směřujícím k zaměstnávání těchto osob. Faktor zaměstnanosti totiž hraje pozitivní roli v tom, aby se bývalí pachatelé odklonili od kriminální kariéry a setrvali na správné cestě.  „Vedle vedení klientů vracejících se z vězení řešíme i problematiku klientů na svobodě, kterým byl uložen alternativní trest. I oni mají záznam v trestním rejstříku. Stabilní zaměstnání a legální příjem považujeme za jeden z klíčových ochranných faktorů přispívajících k tomu, aby se lidé s trestní minulostí nevrátili ke kriminální kariéře,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby ČR Andrea Matoušková.
Zaměstnávání osob ve výkonu trestu je oblastí, které se resort spravedlnosti věnuje dlouhodobě. Aktuálně pracuje 8 895 osob, což je 60,57 % odsouzených. A počet pracujících vězňů stále roste. Vězni pracují jak pro veřejné, tak pro soukromé subjekty.

red