banner
3.11.2017

První odsouzení v „Otevřené věznici“

JIŘICE 3. listopadu (VS ČR) – Po intenzivních přípravách se od 1. listopadu 2017 rozeběhla přímá realizační fáze pilotního projektu „Otevřená věznice“, lokalizovaného v prostorách Věznice Jiřice. Cílovou skupinou, se kterou je od samého počátku intenzivně pracováno jsou odsouzení, kteří vykonávají trest odnětí svobody v režimu ostrahy – oddělení nízkého stupně zabezpečení. Programy zacházení, kterými je na jednotlivé odsouzené cíleně působeno, mají primárně za cíl vytvoření optimálních podmínek k celkové možné resocializaci a následné reintegraci, která by do budoucna mohla vést ke snížení recidivy trestné činnosti odsouzených.

Základním předpokladem pro úspěšný návrat k prosociálnímu chování a změně hodnotového žebříčku je mimo jiné i získání pracovních návyků, pozitivních životních postojů, obnově a upevnění rodinných vazeb. V projektu je aktuálně zařazeno 15 odsouzených, kteří se od prvního momentu seznamují s moderním prostředím ubytoven a také s pozemky areálu „Otevřené věznice“. Tyto prostory budou sloužit zejména pro zemědělské a chovatelské činnosti. Nicméně již nyní si mohou odsouzení vyzkoušet první kontakty se zvířaty, která jsou zde ustájena od zahájení provozu projektu.

hap