banner
13.6.2017

Přebor VS ČR ve střelbě

Ve dnech 5. června až 8. června 2017 se v Opařanech u Tábora konal Přebor Vězeňské služby České republiky v praktické střelbě IPSC ze služebních zbraní pro rok 2017. Přeboru se zúčastnilo celkem 52 závodníků z toho 14 žen. Pozvání k účasti na přeboru přijali zástupci Vězeňské služby Slovenské republiky a Policie České republiky.

Hodnocení přeboru se provádělo ve dvou kategoriích, a to příslušníků Vězeňské služby České republiky a v kategorii Open, která zahrnovala i pozvané hosty z jiných bezpečnostních sborů. Dále byly hodnoceny kategorie jednotlivců mužů i žen a smíšených družstev. Nejúspěšnějším střelcem Vězeňské služby České republiky se stal Zdeňek Balej z Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Brně. Nejlepších výsledků mezi ženami dosáhla Eva Krůtová z Věznice Příbram. Generální ředitel VS ČR Petr Dohnal udělil oběma vítězům titul Přeborník Vězeňské služby České republiky.

Nejlepších výsledků v družstvech dosáhlo družstvo ve složení Eva Krůtová, Tomáš Řechka (oba Věznice Příbram) a Roman Metlička (Generální ředitelství VS ČR). Nejlepším střelcem v kategorii Open se stal Jiří Kudrna a nejlepší střelkyní Iva Ublaničová, oba z Pohotovostní motorizované jednotky Police České republiky. V kategorii družstev uspělo nejlépe družstvo Policie České republiky ve složení Jiří Kudrna, Iva Ublaničová a Rudolf Kopčil. Těsně za nimi pak na druhé místo dosáhlo družstvo kolegů z vězeňské služby Slovenské republiky zastoupené Anitou Šnírerovou, Michalem Bullou a Miroslavem Hitkou. Na třetím místě uspělo družstvo Vězeňské služby České republiky uvedené výše. Za velký přínos přeboru lze považovat skutečnost, že střelba byla realizována se standardními služebními zbraněmi, což přispívá k profesionálnímu ovládání služebních zbraní při každodenním výkonu služby. Nejúspěšnějším střelcům předával v areálu zotavovny vězeňské služby na Pracově medaile, poháry a diplomy velitel přeboru Alexandr Vidlák.