banner
12.6.2018

Přebor ve střelbě služební zbraní

PRAHA 12. června (VS ČR) – Ve dnech 4. až 7. června 2018 se v Opařanech u Tábora uskutečnil Přebor Vězeňské služby České republiky v praktické střelbě ze služebních zbraní pro rok 2018. Přeboru se zúčastnilo celkem 62 závodníků z toho 18 žen. Pozvání k účasti na přeboru přijali zástupci Sboru vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky, Policie Spolkové republiky Německo, Policie České republiky a Bezpečnostní informační služby.

Hodnocení přeboru se provádělo ve dvou úrovních, a to u příslušníků Vězeňské služby České republiky a v kategorii Open, která zahrnovala i pozvané hosty z ostatních bezpečnostních sborů. Dále byly hodnoceny kategorie jednotlivců mužů i žen a smíšených družstev. Nejúspěšnějším střelcem Vězeňské služby České republiky se stal Zdeňek Balej z Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno. Nejlepších výsledků mezi ženami dosáhla Zora Špundová z Vazební věznice Olomouc. Oběma jmenovaným udělil generální ředitel Vězeňské služby České republiky Petr Dohnal titul Přeborník Vězeňské služby České republiky. Nejlepších výsledků v družstvech dosáhlo družstvo z Věznice Horní Slavkov ve složení Petr Krčka, Tereza Karhanová a Gabriel Balog.

Za velký přínos přeboru lze považovat skutečnost, že se střílelo ze standardních služebních zbraní, což svědčí o profesionálním ovládání služebních zbraní při každodenním výkonu služby. Velkým přínosem rovněž bylo porovnání střeleckých zkušeností s ostatními bezpečnostními sbory, jak tuzemskými, tak i zahraničními, a dále v rozmanitosti využití služebních zbraní a jednotlivých odlišností ve způsobu realizace praktické střelby v rámci střelecké přípravy.

Nejúspěšnějším střelcům předával v areálu Zotavovny Pracov medaile, poháry a diplomy velitel přeboru Alexandr Vidlák společně s Ladislavem Matoušem.