banner
26.6.2016

Pietní akt na ďáblickém hřbitově

Náměstek ředitele pankrácké věznice společně se zástupci Kanceláře prezidenta republiky, Senátu P ČR, Poslanecké sněmovny P ČR, Ministerstva obrany ČR, Armády ČR, generálního ředitelství VS ČR, Konfederace politických vězňů, Českého svazu bojovníků za svobodu, Sdružení bývalých politických vězňů a dalších významných hostů uctil památku popravených politických vězňů na Čestném pohřebišti politických vězňů III. odboje v areálu Hřbitova Ďáblice v Praze 8.

Součástí čestného pohřebiště jsou hromadné hroby dětí vězeňkyň z tehdejší Věznice Pankrác a hroby umučených a popravených obětí z 50. let. Na tomto místě je také uloženo tělo katolického kněze Josefa Toufara, který byl umučen StB. Političtí vězni byli zbavováni své identity a následně v těchto místech tajně pohřbíváni tak, aby se s nimi rodiny nemohly rozloučit a nikdo neznal místo jejich posledního odpočinku.