banner
28.7.2016

Petr Dohnal členem výboru Europris

Generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal byl v červnu na výročním shromáždění EuroPris v holandském Zaandamu zvolen do výkonného výboru organizace, která usiluje o koordinaci a vzájemnou pomoc mezi evropskými vězeňskými službami. Účast představitele české vězeňské služby v užším vedení této organizace tradičně zvýšuje prestiž českého vězeňství na mezinárodním fóru a prohlubuje vliv České republiky při tvorbě evropských rezortních norem a předpisů.

Organizace, která má pomoci při řešení problémů a získávání finančních prostředků na vězeňství, získala podporu Evropské unie a Rady Evropy. EuroPris má nyní 26 členských států, včetně Rakouska, Belgie, Dánska, Nizozemí, Norska, Švédska, Finska, Anglie a Walesu, Skotska, Irska, Severního Irska, Lucemburska, Katalánie, Rumunska, Litvy, Slovinska, Chorvatska a přidružené Černé Hory. Další čtyři státy mají zájem do EuroPrisu vstoupit.