banner
1.6.2016

Závěrečnými zkouškami ukončen kurz

Poslední květnový den roku 2016 byl pro deset odsouzených ve Věznici Kuřim důležitý, podařil se jim úspěšně ukončit odborný kurz ZEDNÍK. Kurz se 150 hodinovou dotací zajistila pro odsouzené Střední škola polytechnická v Brně. Po dobu necelých dvou měsíců se snažili mistr odborného výcviku, učitelé a tým zaměstnanců věznice naučit vězně to, co zvládají učni v civilním zařízení v době tříletého učebního oboru.

Díky velké motivaci, kterou si sebou do kurzu vězni přinesli, se jim podařilo veškeré úkoly a požadavky na ně kladené zvládnout a kurz dokončit. Při předávání osvědčení se také dozvěděli, že pokud chtějí v oboru pracovat i v civilním životě, je škola ochotná jim pomoci s učňovskou zkouškou, aby si v budoucnu mohli vyřídit i živnostenské oprávnění. Vzdělávací kurz byl společně již s ukončeným malířským kurzem součástí projektu „Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými vězni“, který momentálně probíhá ve věznici v Kuřimi, a je z velké části financován z Norských fondů.

MiN