banner
12.5.2016

Úspěšné ukončení rekvalifikace

Ústními i praktickými zkouškami byla ukončena rekvalifikace deseti odsouzených kuřimské věznice v oboru malíř – natěrač. Vězni se na závěrečné zkoušky připravovali pod dohledem zkušených mistrů Střední školy polytechnické v Brně a nemalou měrou jim pomáhal i tým zaměstnanců věznice Kuřim.

Vše probíhá v rámci nového projektu „Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18–26 let ve Věznici Kuřim“, který je financován z Norských fondů. Na některých vězních byla znát velká nervozita především při teoretických znalostech, avšak veškeré požadavky při zkouškách byly splněny a všech deset obdrželo certifikát o absolvování rekvalifikace. Tu si budou moci doplnit po ukončení výkonu trestu v civilním prostředí, aby mohli najít smysluplné pracovní uplatnění.

Další skupinu deseti odsouzených čeká podobná procedura za čtrnáct dní, kdy bude ukončena rekvalifikace v oboru zedník.

MiN