banner
18.1.2016

Čerpání norských fondů

Prohlédnout si reálné čerpání financí z Norských fondů přijel do Věznice Kuřim zástupce Norské ambasády pan Terje B. Englund. Tyto fondy financují projekt „Zvýšení efektivity zacházení u mladých dospělých“.

Pan Englund byl seznámen jak s „měkkou“ částí projektu, kterou je směrem k odsouzeným vzdělávání, resocializace a výchovný program a směrem k personálu sociálně psychologický výcvik, tematicky zaměřené kurzy a supervize. Měl možnost hovořit jak s vedení věznice, tak se zaměstnanci, kteří jsou přímo účastni probíhajícího projektu. Společně se zástupci věznice si pan Englund prohlédl současné ubytování odsouzených, prostory pro práci s vězni, ale i budovu, která je nyní přestavována právě pro ubytování odsouzených v rámci „tvrdého“ projektu. Zástupce norské ambasády zaujaly i výrobní prostory věznice, kde je v současnosti zaměstnáno kolem osmdesáti odsouzených.

MiN