banner
22.12.2016

Výstavba výrobně vzdělávací haly

V rámci projektu, CZ 15 EHP/ NORSKO oblast 32 „Budování kapacit a spolupráce v rámci justice a nápravné služby včetně alternativních trestů,“ byla dne 19. prosince 2016 ve Věznici Příbram oficiálně zahájena tvrdá část projektu, hrazená z Norských fondů, a to výstavba výrobně vzdělávací haly. Ředitel Věznice Příbram plk. Mgr. Jiří Purkart a jednatel firmy LAMA PB s.r.o. podepsali smlouvu o spolupráci a společně poklepali na základní kámen stavby.

Cílem tvrdé části projektu je výstavba víceúčelové haly o rozměrech 717m2 (43,5×16,5), umožňující jednoduché montážní operace, do které budou vestavěny učebny pro zajištění rekvalifikačních kurzů, vzdělávání a výchovně zájmových aktivity odsouzených. Vězeňská služba ČR si od výstavby nových prostor v rámci věznice slibuje zvýšení efektivity a přípravy odsouzených na jejich propuštění z VTOS a snížení rizika opakování trestné činnosti a dalšího návratu do vězeňských zařízení.

Měkká část tohoto projektu byla ve Věznici Příbram oficiálně zahájena začátkem roku 2016 a již byly ukončeny dva běhy kurzu v oboru Základní obsluha PC pro odsouzené. Kurzy byly realizovány ve stávajících učebnách věznice, kde byla vyučována teoretická i praktická část dle stanovených osnov. Za rok 2016 úspěšně vykonalo závěrečné přezkoušení, v kurzu Základní obsluha PC, celkem 56 odsouzených.

V následujícím období budou v měkké části projektu programu CZ 15, uskutečněny další vzdělávací kurzy Kuchařské práce a Jednoduchá obsluha restauračního typu.

Základní informace o programu CZ15
Název programu Budování kapacit a spolupráce v justici / nápravné služby včetně alternativních trestů
Číslo programu CZ15
Hrazeno z Norské fondy 2009 – 2014
Období realizace projektu Nejpozději do 30. 4. 2017
Základní informace Cílem programu je spravedlivější a účinnější soudní systém a vylepšený systém nápravné služby v souladu s příslušnými mezinárodními nástroji pro lidská práva. Program kombinuje dvě programové oblasti; budování kapacit v justici a nápravné služby, a tím dosáhne v rámci tří hlavních oblastí justice: soudní systém (soudy a státní zastupitelství), Probační a mediační služba a vězeňská služba. Program bude zlepšovat účinnost soudního systému, zvyšovat kompetence pracovníků v rámci mediační služby a vězeňské služby, překonávat problémy spojené s přeplněností věznic, větší zaměření na zranitelné skupiny ve věznicích a zlepšení schopností vězňů.