banner
9.8.2017

Projekt PDP 6 úspěšně dospěl do svého finále

PRAHA 9. srpna (VS ČR) – Projekt „Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram“ realizovaný z Norských fondů úspěšně spěje ke svému konci.

Projekt rozdělený na dvě části se od počátku potýkal s nemalými problémy. Zatímco měkká, neinvestiční část zahrnující tři vzdělávací kurzy, a to Jednoduché kuchařské práce, Jednoduchá obsluha restauračního typu a Základní obsluha PC měla za sebou několik běhů a přibližně 110 vyškolených a přezkoušených odsouzených, kteří zároveň získali osvědčení, tvrdá část – investiční, byla daleko komplikovanější a náročnější než se zprvu zdálo. Výběrové řízení na zhotovitele stavby se muselo několikrát opakovat. Po posledním úspěšném výběrovém řízení a podepsání smlouvy s vítězným uchazečem výstavba haly začala až v prosinci 2016. Silný mráz a vydatná sněhová nadílka zkraje roku 2017 znamenaly další pozastavení stavebních prací. S mírným zpožděním byla hala o rozměrech 43,5×16,5m dostavěna začátkem léta. Po kolaudaci, která by se měla uskutečnit koncem srpna 2017, budou prostory objektu o celkové rozloze 717 m2, umožňující jednoduché montážní operace, s vestavěnými učebnami využívány k zajištění rekvalifikačních kurzů, vzdělávání a výchovně zájmových aktivit odsouzených.

Výstavba nových prostor v rámci věznice by měla přispět ke zvýšení efektivity a přípravy odsouzených na jejich propuštění a snížení rizika opakování trestné činnosti a dalšího návratu do vězeňských zařízení.