banner
21.3.2016

EHP Norsko

Začátkem roku 2016 byla oficiálně zahájena neinvestiční část (měkká část) projektu programu CZ 15 Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z Věznice Příbram.

Projekt je financován z Finančního mechanismu EHP Norsko /2009-2014/, zbývající část nákladů je spolufinancována ze zdrojů státního rozpočtu a klade si za cíl přispět ke snížení recidivy kriminální činnosti vězněných osob.

Náročnost celého projektu spočívá především ve zvládnutí souběhu realizace, jak jeho měkké, tak tvrdé části. Měkká část projektu je tvořena vzdělávacími kurzy v oboru Jednoduchá obsluha PC, Kuchařské práce a Jednoduchá obsluha restauračního typu.

V současné době byl zahájen první vzdělávací kurz Základy obsluhy PC. Zde bude ve dvou bězích zařazeno celkem 56 odsouzených. Kurzy budou prováděny ve stávajících učebnách. Nové prostory, které vzniknou výstavbou výrobně vzdělávací haly v rámci tvrdé části projektu, využijí odsouzení zejména v rámci udržitelnosti projektu. V novém objektu vzniknou prostory pro teoretické a praktické vzdělávání odsouzených všech tří vzdělávacích kurzů. V nových učebnách budou dále probíhat další aktivity programu zacházení.