banner
9.8.2017

Projekt byl úspěšně dokončen

PRAHA 9. srpna (VS ČR) – Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava. V rámci tohoto projektu proběhla rekonstrukce bývalé uhelné kotelny, kde vznikly nové učebny a prostory pro zaměstnávání odsouzených žen, včetně veškerého potřebného vybavení. Absolvováním kurzů Pracovněprávního poradenství a nácviku, Posílení dovedností potřebných k vedení řádného života po propuštění z výkonu trestu, Získání finanční gramotnosti a kurzu Zlepšení orientace na trhu práce po propuštění, by měly odsouzené ženy nabýt vědomostí a dovedností, které jim pomohou po propuštění vést řádný život. V počítačové učebně rovněž proběhly a nadále budou probíhat kurzy základů PC dovedností.

Projekt rovněž v rámci bilaterální spolupráce umožnil financování studijních cest pro pracovníky české a norské vězeňské služby. Účelem byla výměna profesních zkušeností a dobré praxe v oblasti ženských věznic.