banner
9.11.2016

Norské fondy – Rekonstrukce dokončena

Dne 8. 11. 2016 byla provedena Stavebním úřadem Ministerstva spravedlnosti ČR závěrečná kontrolní prohlídka dokončené stavby „Rekonstrukce kotelny na výrobní halu“.

Při prohlídce stavby nebyly zjištěny rozpory s podmínkami vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby a s ověřenou dokumentací. Bylo zjištěno, že při realizaci stavby byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby nebude ohrožovat život, veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost a životní prostředí.

Rekonstrukcí bývalé kotelny tak vznikly výrobní prostory a učebny, a to ve dvou podlažích.
V 1. NP je výrobní dílna s kapacitou 26 pracovních míst, dále sociální zařízení, skladové prostory, manipulační prostor a nezbytné komunikace.
Ve 2. NP jsou dvě učebny s kapacitou 14 a 12 míst, dále kanceláře, denní místnost, sklad a sociální zařízení.

Dokončená stavba „Rekonstrukce kotelny na výrobní halu“ byla realizována v rámci projektu „Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava“ a financována z Norských fondů.

bas