banner
27.4.2017

Stavba převzata

Dne 26.dubna Věznice Nové Sedlo převzala vestavbu do stávajícího nedostavěného objektu kotelny.

Závěrem měsíce dubna firma ISOWELL Building s.r.o. Litvínov za přítomnosti ředitele věznice Miroslava Špalka, administrátorky EU fondů GŘ Vězeňské služby Lenky Semorádové a dalších zainteresovaných předala stavbu objektu nedokončené uhelné kotelny v areálu věznice. V rámci stavby byla provedena dvoupodlažní vestavba do stávajícího montovaného skeletu, ve které byly vybudovány dvě učebny, sociální zařízení pro odsouzené, personál a kabinet v jihozápadní části objektu. V severní části objektu se nachází pobytové místnosti pro odsouzené a personál, sklad, technická místnost a místnost pro rozvaděče. Ve východní části objektu jsou umístěny dvě odborné dílny pro práci se dřevem a zahradnický provoz. Na objektu byla provedena nová skladba střechy a zateplení objektu. Celý objekt má provedeny nové rozvody inženýrských sítí. K objektu byla vybudována přípojka vody, plynu a kanalizace. Stavební práce byly zahájeny v červenci 2016 a ukončeny v dubnu 2017 s náklady nepřesahující devět miliónů bez DPH. Projekt „Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo“ byl podpořen grantem z Norska. Nový objekt bude předán do plného užívání po provedení přístupové cesty a úpravy terénu, která je již v plné režii věznice.

eko