banner
21.6.2017

Šance pro odsouzené

Nové Centrum teoretické a praktické přípravy v oboru dřevovýroba a údržba veřejné zeleně začalo sloužit odsouzeným ve Věznici Nové Sedlo.

Nové vybudované učebny a dílny s širokým zázemím nahradily nevyhovující stísněné prostory, které věznice využívala. Prostory přispějí nejen k estetizaci vnímání bezprostředního okolí odsouzených, ale především dávají široký prostor pro získání manuální zručnosti, pracovních návyků a odpovědnosti za výsledky odvedené práce. Truhlářská dílna již dnes si nemůže stěžovat na nedostatek zakázek. Odsouzení v rámci kurzu „Práce v truhlářské dílně“ vyrábějí a sestavují volební zástěny pro celý region Žatecka, další zakázky čekají na svou realizaci od odboru životního prostředí Městského úřadu v Žatci, Městské policie, mateřských školek atd. Celkové vybavení dílny umožňuje odsouzeným získat zkušenosti s výrobou , kde je ceněna vysoká přidaná hodnota. Tuto možnost především ocení odsouzení, kteří po výkonu trestu odnětí svobody budou hledat uplatnění v oblasti dřevovýroby. Truhlářská dílna dává možnost i odsouzeným ze specializovaného oddělení pro výkon trestu odsouzených mužů s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek. Práce v dílně s odsouzenými je součástí terapeutického programu po jehož ukončení by měl absolvent směrovat do dalšího života bez drogové závislosti. Centrum teoretické a praktické přípravy je výsledkem několikaletého snažení realizačního týmu v rámci Norských fondů, které přispěje k minimalizaci společenského znevýhodnění osob opouštějící prostředí věznice a zlepšení jejich pozice na trhu práce.