banner
5.1.2017

Překvapená komise

Neinvestiční část projektu programu CZ 15 Zvýšení efektivnosti přípravy vězňů před propuštěním z Věznice Nové Sedlo, která je financována z Finančního mechanismu Norsko byla ukončena závěrečnými zkouškami v oboru dřevovýroba.

Bezprostředně po oficiálním zahájení za přítomnosti manažera projektu Jana Mravce, koordinátora Slavoje Skleničky a zástupců SOU Vinařice se deset odsouzených z druhého běhu rekvalifikačního kurzu v oboru truhlářské práce podrobilo písemné teoretické zkoušce. Výsledky testů daly tušit, že pomyslná laťka znalostí odsouzených specializovaného oddělení pro výkon trestu odsouzených mužů s poruchou osobnosti a chováním může být nastavena hodně vysoko . Praktická zkouška jen potvrdila, že kurz se120 hodinovou dotací může při odborném vedení opravdu kvalitně připravit odsouzené. Ani zkušební komise neskrývala překvapení, jak odsouzení odborně prezentovali výsledky své práce, jak bez problémů propojovali nabyté teoretické znalosti s praxí. Proto úvod praktické zkoušky nemohl začít ničím jiným než ukázkou jak zkoušený zvládl orientaci a čtení technického výkresu a poté již „truhláři“ s odborným přehledem zasvětili komisi do tajů truhlařiny a nezapomněli uvést i celou řadu mimo technických pomůcek, které jim usnadnily práci. Některé výrobky svou složitostí mostová konstrukce, skříňka, věšáková stěna, židle apod. provedením vypovídaly o profesionalitě autorů. Zajímavá byla informace mistrů odborného výcviku a vychovatelů Josefa Michla a Jiřího Kopeckého, že druhý běh nebyl tak úspěšný. Jednou z podmínek pro zařazení odsouzeného do kurzu byla absence kvalifikace v oboru. Připouští, že rozjezd nebyl právě nejlepší, ale rychle se odsouzení nadchli pro práci se dřevem. Polovina odsouzených uvedla, že by si dovedla představit po výkonu trestu práci v oboru na pozici pomocníka v truhlářské dílně. Někteří připustili, že truhlářská práce se může stát jejím koníčkem. Jen malá část uvedla, že práce v truhlářské dílně je moc neoslovila a plány budou směrovat jinam. Otázkou zůstává jakou cestu zvolí. Na čem se všichni odsouzení shodli, že smysluplná práce a konkrétní výsledky dávají možnost odreagovat se od života a dění ve vězeňském prostředí, posiluje sebevědomí formou dobře vykonané práce. Všechny výrobky mají již svého adresáta. Dřevěný most překlene jezírko v relaxační zóně vězeňské zahrady, které vybudovali odsouzení v rekvalifikačním kurzu údržba zeleně a stane se symbolem, pomyslnou spojnicí vykročením do nového života, ale i možným nežádoucím návratem, skříňka poslouží ekonomickému oddělení k ukládání pořadačů atd. Nezanedbatelným faktem zůstává, že celá řada odsouzených ve všech čtyřech bězích oboru truhlářská práce a údržba veřejné zeleně, které byly součástí projektu si vyzkoušeli, jak by měl vypadat jejich život po výkonu trestu, život bez drog a zapojení se do smysluplné práce. Závěrečnou tečkou za neinvestiční částí nekončí projekt zvyšování efektivity přípravy vězňů. Ve věznici finišují stavební práce na dostavbě centra teoretické a praktické přípravy, které je součástí projektu a prezentuje investiční část. V novém centru vznikají prostory pro další realizaci přípravy odsouzených pro život bez trestné činnosti. Ani zdárným ukončením této části projekt nekončí. Dá se říci, že realizace neinvestiční a investiční části projekt pouze nastartovala. Projekt položil základy a vytvořil podmínky, jak formou, ale i obsahem pro další naplňování a realizaci přípravy odsouzených před ukončením výkonu trestu. Novému období již bude dávat formu a obsahovou část sama věznice v pětiletém období udržitelnosti projektu.

eko