banner
19.8.2016

Práce na kotelně

V měsíci červenci byla zahájena přestavba stávající nedostavěného objektu kotelny v centrum praktické a teoretické přípravy v oboru dřevovýroba a údržba veřejné zeleně za účelem dalšího vzdělávání odsouzených v dělnických profesích, která je financována z Norských fondů 2009-2014.

Objekt bývalé kotelny má již za sebou etapu bouracích prací, které uvolnily přístup technice do objektu pro zakládání stavby hloubením mikropilotů a zakládání pásů pro zdění. Mikropiloty se stanou jakousi pojistkou stability stavby vzhledem k nesourodému podloží. Z objektu bývalé kotelny zůstaly pouze obvodové zdi. Současně s fází zakládání stavby byla zahájena práce na střeše izolací a vyzdíváním atiky. Na stavebních pracích se podílí i četa sestavená z řad odsouzených v rámci samostatné hospodářské činnosti. Odsouzení v průběhu přestavby si osvojí práce pomocného stavebního dělníka. Účast odsouzených na tak rozsáhlé investiční stavbě poskytuje nejen rozmanitost nejrůznějších činností, které budou mít možnost využít na trhu práce, ale i přispěje k posilování pracovních návyků. Stavba probíhá v souladu s harmonogramem prací, kdy firma Isowell Building s.r.o. společně s věznicí zvládá organizační a stavebně technické úkoly, které doprovází stavbu v nestandardním prostředí. Stavba by měla být ukončena v prosinci 2016.

eko