banner
3.5.2017

Práce finišují

Torzo staré budovy bývalé kotelny je již minulostí. Na základě realizace projektu „Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo“, které bylo financováno z Norských fondů věznice se může pyšnit novým Centrem teoretické a praktické přípravy v oboru dřevovýroba a údržba veřejné zeleně.

Poslední fází před kolaudací je nutné provést nezbytné terénní úpravy na kterých se podílejí především odsouzení. Tento ne zanedbatelný vklad do konečné podoby centra je v plné režii věznice. Úprava terénu je pro opravdové chlapy a bez techniky nezvládnutelná. Upravený terén teprve dá vyniknout nové stavbě. Odsouzení, kteří pracovali na přeměně objektu staré kotelny, ale i odsouzení, kteří se potýkají s terénními úpravami se přesvědčují o smysluplnosti práce a práce tohoto charakteru přispívá i k rozvoji estetického cítění. Centrum nebude poskytovat pouze nové prostory pro obory dřevovýroba a údržba veřejné zeleně, ale nové učebny věznice využije pro další výchovně vzdělávací aktivity, které doposud probíhají již v nevyhovujících prostorách.

eko