banner
1.7.2016

Objekt nedostavěné kotelny se stává minulostí

Dne 1.července byla zahájena realizace stavby v rámci projektu „ Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo“ financované z EHP a Norských fondů. Smlouvu o dílo mezi smluvními stranami Českou republikou, Vězeňskou službou České republiky, podepsal na základě pověření generálního ředitele Miroslav Špalek, ředitel Věznice Nové Sedlo, za dodavatelskou firmu ISOWELL Building s.r.o. Litvínov-Hamr jednatelka ing. Marie Vyhlasovou.

Cílem projektu investičního charakteru cca za dvanáct miliónů je vybudování centra teoretické a praktické přípravy v oboru dřevovýroba a údržba veřejné zeleně za účelem dalšího vzdělávání odsouzených v dělnických profesích. Celý objekt bývalé nedostavěné kotelny z 80. let minulého století projde kardinální proměnou. Z pohledu stavebně-konstrukčního řešení z celého objektu budou zachovány pouze hlavní nosné a některé výplňové konstrukce. Bourací práce, ač v omezené míře se především dotknou prvního nadzemního podlaží, kde dojde k odbourání základů pro kotle a strojního zařízení, zasypání a uzavření kanálových rozvodů. Nenosné vnitřní konstrukce budou převážně ponechány s menšími úpravami. Bude upraven obvodový plášť s okenními otvory a doplněna jeho chybějící část. Dále bude provedena rekonstrukce izolačních vrstev střechy a sanace ostatních povrchů. V celém objektu budou položeny nové rozvody vody, kanalizace, topení, vzduchotechniky a elektroinstalace včetně slaboproudu. Hrubá stavba halového dvojlodního typu-objektu kotelny se vestavbou změní ve víceúčelový objekt. V dvou podlažní budově se bude nacházet několik druhů provozů, od výrobního přes skladovací až po vzdělávací. Severní část objektu-hala bude rozdělena na skladový prostor, větší truhlářskou dílnu, místnost pro mistra odborného výcviku a ostrahu. Zázemí pro personál bude tvořit víceúčelová denní místnost s čajovou kuchyňkou. Jižní část objektu bude v halové části využita pro zahradnické centrum, dále hlavní vstup a hala pro odsouzené s hygienickým zázemím. V části dvoupodlažní vestavby budou umístěny učebny, kabinety. Kapacita učeben se předpokládá 20-25 osob, kapacita ostatních pracovišť truhlářská dílny, zahradní centrum cca 30 osob. Současně se předpokládá, že při realizaci některých částí stavby budou zapojeni i odsouzení, především při bourání, budování venkovní komunikace a terénních úpravách kolem objektu. Přestavbou kotelny v centrum teoretické a praktické přípravy vyřeší věznice nedostatek volných kapacit pro další vzdělávání odsouzených. Věznice je si vědoma, že funkční systém vzdělávání společně se zaměstnáváním vězněných osob má přesah do období po skončení výkonu trestu odnětí svobody a nemalou měrou přispěje ke snížení recidivy a dalších sociálně patologických jevů. Především vzdělávání vězněných osob v praktických oborech s vysokou poptávkou trhu práce je jednou z cest úspěšného zařazení zpět do společnosti.

eko