banner
1.11.2016

Norské fondy v dynamice

S blížícím se závěrem roku vstupuje do konečné fáze realizace projekt „Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo“, který je financován z EHP a Norských fondů.

V závěru měsíce října Věznice Nové Sedlo prezentovala výsledky realizace projektu na semináři v Praze za přítomnosti zástupců z věznic. Obsahová náplň byla směrována k možnostem čerpání fondů EU a Norských fondů v prostředí Vězeňské služby České republiky. Zástupci věznice informovali přítomné o zkušenostech s realizací projektu a čerpání finančních prostředků, ale zaměřili se i na pozitiva a negativa spojená s realizací. Prezentace byla doplněna obrazovým materiálem, který zahrnoval tvrdou a měkkou část projektu včetně informace o plnění indikátorů. Za věznici Nové Sedlo se prezentace zúčastnili ředitel Miroslav Špalek, zástupce ředitele Miroslav Kardoš a koordinátoři projektu Peter Steňko a Slavoj Sklenička.

Neinvestiční část projektu, která je zaměřena na tzv. měkké aktivity byla ukončena druhým během kurzu „Údržba veřejné zeleně“ a současně zahájen závěrečný kurz „Truhlářské práce“. Vzhledem k zájmu odsouzených o zařazení do obou aktivit není problém naplnit všechny předepsané indikátory. Certifikát o odborné způsobilosti je pro některé odsouzené prvním nepatrným krokem k integraci. Krátkodobé rekvalifikační kurzy především v technických oborech mohou odsouzeným otevřít pomyslný vstup na trh práce. Příprava odsouzených v netechnických oborech údržba veřejné zeleně by bylo vhodné s ohledem na konkurenci na trhu práce v rámci udržitelnosti projektu doplnit o specificky odborné disciplíny, jakousi přidanou hodnotu, kterou by mohla být práce s „profi“ technikou. Krátkodobé rekvalifikační kurzy s následným zařazením odsouzeného do zaměstnání je názornou ukázkou cesty přípravy odsouzeného na život po výkonu trestu. Možná i opuštění celoživotního programu spokojeného života prostřednictvím sociálních dávek na úkor většinové společnosti.

Projekt investičního charakteru, který je zaměřen na vestavbu do stávajícího nedostavěného objektu kotelny, kde vzniká Centrum teoretické a praktické přípravy v oboru dřevovýroba a údržba veřejné zeleně dostává torzo staré budovy novou podobu. Poslední pěkné podzimní dny dodavatelská firma ISOWELL Building s.r.o. finišuje s rekonstrukcí střechy a obvodových stěn. Na stavbě se podílí i skupina odsouzených, kteří získávají pod vedením odborné zkušenosti v oboru pomocných stavebních prací.

eko