banner
6.11.2016

Norské fondy pod kontrolou

Dne 4.listopadu navštívila pracovnice Ministerstva financí Mgr. Hana Hrazdilová s kontrolním týmem Věznici Nové Sedlo za účelem uskutečnění průběžné veřejnosprávní kontroly projektu č. NF-CZ15-PDP-4-004-2014, Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo.

Předmětem kontroly bylo posouzení postupu realizace projektu, sledování aktuálního postupu aktivit projektu, plnění podmínek, řízení projektu, sledování výstupů včetně efektivity vynakládání prostředků. Kontrolní tým se dále zaměřil na expertní posouzení kvality materiálu a odvedených služeb, fyzickou kontrolu pořízeného vybavení na místě, sledování publicity projektu, očekávání udržitelnosti projektu, archivaci dokumentace a monitorování rizik. Pracovní části za věznici se zúčastnil Jan Mravec projektový manažer, Slavoj Sklenička a Peter Steňko koordinátoři „měkké“ a „tvrdé“ části projektu. Pracovní tým doplnili zástupci dodavatelské firmy ISOWELL Building s.r.o. Kontrolní tým v rámci „měkkých projektů“ navštívil truhlářskou dílnu, kde probíhá již druhý běh rekvalifikačního kurzu a vězeňskou zahradu, kde již byly ukončeny rekvalifikační kurzy „Údržba veřejné zeleně“. Velmi pozitivně byla ohodnocena činnost odsouzených pod vedením vychovatelů v truhlářské dílně. Expert na oblast stavebnictví se detailně seznámil na místě s průběhem investiční části, která je zaměřena na vestavbu do stávající nedostavěného objektu kotelny, kde vzniká Centrum teoretické a praktické přípravy v oboru dřevovýroba a údržba veřejné zeleně. Na závěr komise zhodnotila průběh kontroly s konstatování, že neshledala zásadních chyb. Pozornost všech zainteresovaných se nyní musí soustředit na realizaci investiční části, kde opakovaná výběrová řízení a následně klimatické podmínky se projevují na plnění harmonogramu stavby.

eko