banner
12.9.2016

Norské fondy druhá polovina

Investiční a neinvestiční část projektu „Zvýšení efektivnosti přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo“ financovaná z EHP a Norských fondů se přehoupla do druhé poloviny.

Staveništi bývalé kotelny se pozvolna mění v avizovanou vestavbu centra teoretické a praktické přípravy v oboru dřevovýroby a údržby veřejné zeleně. Jednatelka dodavatelské firmy ISOWELL Building s.r.o. ing. Marie Vyhlasová informovala, že práce probíhají podle stanoveného harmonogramu, ale i připustila, že stavba již připravila nejedno překvapení, které museli operativně řešit. Firma se snaží maximálně využít příznivých klimatických podmínek k dokončení rekonstrukce střechy a vybudování obvodových zdí objektu. Velmi kladně se vyjádřila k práci odsouzených, kteří provádějí pomocné práce. Neinvestiční část projektu, pak byla zahájena druhým během rekvalifikačního kurzu „Údržby veřejné zeleně“. Deset odsouzených ze specializovaného oddělení pod odborným vedením získává teoretické a praktické zkušenosti, které budou moci zužitkovat po propuštění z výkonu trestu. Odsouzení své nabyté zkušenosti využijí při rekultivaci svahu bývalého vodojemu, kde vznikl objekt, který je využíván pro výchovně vzdělávací akce.

eko