banner
6.5.2016

Návštěva v domově pro seniory

Pracovníci oddělení výkonu trestu Věznice Nové Sedlo pod vedením Slavoje Skleničky navštívili 5.května Domov pro seniory v Žatci.

Věznice Nové Sedlo je v rámci regionu dlouholetým partnerem celé řady neziskových organizací. Proto návštěva domova seniorů nebyla výjimkou. Odsouzení pod dohledem odborných pracovníků truhlářské dílny vyrobili pro ergoterapeutickou dílnu celou řadu pomůcek, které jistě přispějí klientům pozitivně rozvinout vlastní tvořivost. Všechny pomůcky byly vyrobeny se záměrem zapojení člověka do cílené a smysluplné činnosti, která podporuje mentální a fyzické funkce a celkovou pohodu klientů zařízení. Část výrobků především hraček doplní dětský koutek domova pro seniory. Věznici se dlouhodobě daří zapojení do projektů, které směřují ke zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním, kdy odsouzení v rámci rekvalifikací se připravují v nejrůznější oborech. Především projekt programu CZ 15 Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo, který je financován z Finančního mechanismu Norsko /2009-2014/, dává příležitost odsouzeným získat profesní odbornost. Velmi žádaným oborem je truhlářská práce, kde pod rukama odsouzených vznikají didaktické pomůcky a potřeby pro ergoterapeutické dílny.

Ředitel domova pro seniory Petr Antoni se svým kolektivem ocenil dlouholetou spolupráci věznice se zařízením a naznačil další cesty spolupráce obou zařízení. Prohlídka zařízení a společné neformální posezení otevřelo řadu námětů, které mohou obohatit programy volnočasových aktivit odsouzených.

eko