banner
10.2.2017

Kontrolní den

Dne 8. února proběhl kontrolní den na akci „Vestavba do stávajícího nedostavěného objektu kotelny“, která je financována z Norských fondů 2009-2014.

Za účasti všech zainteresovaných stran proběhla prohlídka staveniště. Představitelé dodavatelské firmy ISOWELL Building s.r.o. informovali jak je plněn časový harmonogram stavby. S ohledem na klimatické podmínky stavba pokračuje ve vnitřním prostředí, které je temperováno. Z hlediska přibližujícího se termínu dokončení stavby je na staveništi rušno, probíhá betonáž vnitřních podlah, pokračuje montáž topení, kompletace elektroinstalace. V příštím týdnu se rozběhne pokládka dlažby a obkladů. K největším problémům ze stavebního hlediska se jevilo osazení pilotů, vzhledem k nesourodosti podloží a realizace nové dešťové kanalizace.

eko