banner
6.4.2017

Konference v Břevnovském klášteře

Architektonický skvost Břevnovský klášter v Praze ve dnech 29.-30. března přivítal účastníky závěrečné konference projektů Programu CZ 15- „Budování kapacit a spolupráce v justici/Nápravné služby včetně alternativních trestů v jehož rámci byl schválen projekt Vězeňské služby ČR „Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo“, který je financován z Norských fondů a státního rozpočtu.

Věznici Nové Sedlo na konferenci zastupoval ředitel věznice Miroslav Špalek a koordinátoři měkké a tvrdé části Slavoj Sklenička a Peter Steňko. Zástupci věznice se podělili s účastníky konference o své pozitivní, ale i negativní zkušenosti z realizace projektu. Cílem projektu je zlepšení podmínek a zvyšování kapacity pro práci s odsouzenými, a to vytvořením prostorů pro vzdělávání v souladu s evropskými a mezinárodními normami v oblasti lidských práv. Záměr byl vybudovat centrum teoretické a praktické přípravy v oboru dřevovýroba a údržba veřejné zeleně pro vzdělávání odsouzených v dělnických profesích, vestavbou do nedostavěného objektu kotelny. Projekt dává šanci odsouzeným k úspěšnému návratu a tím i ke snížení opakované trestné činnosti a dalšímu naplňování věznice. Zástupci věznice nejenže se podělili o zkušenosti, ale načerpali i celou řadu podnětů od zahraniční delegace z Norska, ale i kolegů z věznic, kteří se podíleli na projektu programu CZ 15. K velmi cenným poznatkům, které nelze opomenout lze shrnout do dvou oblastí, práce s odsouzeným a oddanost pracovníků. Proto vystoupení vedoucího norské delegace pana Kim Ekhaugena doplněné motivačním filmem o oddanosti pracovníků Norského nápravného systému ke své práci vyslalo jasný signál, že jedině spokojený člověk může být oddaným pracovníkem. Rovněž informace o zahájení resocializačního a reedukačním procesu ihned po nástupu odsouzeného do výkonu trestu je možná vedle spokojeného pracovníka vězeňské služby jedním z mnoha kamínků do mozaiky pod kterou se skrývá vnímání vězeňské služby ve společnosti. Zahraniční setkání přinášejí vždy pozitiva a Věznice Nové Sedlo děkuje za důvěru a příležitost, kterou dostává v rámci účasti na projektech a dalších akcích.

eko