banner
15.5.2017

Kolaudace

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby „Nové Sedlo – vestavba do stávajícího nedostavěného objektu kotelny“ proběhla 11. května ve Věznici Nové Sedlo.

Předmětem závěrečné kontrolní prohlídky za účasti pracovníků Ministerstva spravedlnosti ČR, Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, Generálního ředitelství Vězeňské služby a Věznice Nové Sedlo, bylo ověření způsobilosti stavby. V závěrečné zprávě bylo konstatováno, že komisí nebyly zjištěny zásadní rozpory s podmínkami vydaného stavebního povolení a ze stavebního hlediska. Stavba „Nové Sedlo-vestavba do stávajícího nedostavěného objektu kotelny“ je schopná samostatného, trvalého užívání a bude možné na stavbu vydat kolaudační souhlas, který je dokladem k povolenému účelu užívání.