banner
31.10.2015

Exkurze u norské vězeňské služby

Jednou z hlavních aktivit předem definovaného projektu (PDP) 3 ,,Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby‘‘ je bilaterální spolupráce s norským partnerem. V rámci projektu byl naplánován týdenní odborný seminář s norskými experty, který úspěšně proběhl v listopadu 2014. Další, rozsáhlejší aktivitou, jsou čtyři studijní cesty českých expertů do Norska v letošním roce.

Celkem 32 odborných zaměstnanců věznic, vazebních věznic a generálního ředitelství navštíví na čtyři dny Norskou vězeňskou službu. Základní design těchto návštěv včetně jejich obsahu byl vytvořen ve společné dohodě mezi českou a norskou stranou, na semináři konaném v minulém roce. Dvě cesty se již konaly (září a říjen), dvě se teprve konat budou (listopad).
V rámci cest se koná návštěva věznice Ila a věznice Ringerike. Obě věznice jsou vzdáleny zhruba hodinu jízdy z Lilleströmu a jde o uzavřené věznice s vyšším stupněm zabezpečení. Zde skupiny absolvují s vedoucími pracovníky věznic prezentace o zdejší práci a také prohlídku objektu včetně přidružených pracovišť.

Dále skupiny navštíví vězeňskou vzdělávací akademii KRUS v Lilleströmu v jejich zbrusu nové budově, kde je zároveň přítomno ředitelství Norské vězeňské služby. Zaměstnanci se dozví o systému vzdělávání nových zaměstnanců služby a zároveň si prohlédnou posluchárny, cvičné cely, studovny a knihovnu. V rámci prvního výjezdu souběžně probíhala v prostorách KRUS výroční národní konference za účasti zástupců všech norských věznic a zástupců regionů. Vzájemné setkání slouží k rozvíjení mnohostranných kontaktů a předávání pracovních zkušeností.

Podmínky norského vězeňství jsou v řadě aspektů hodně jiné než vězeňství české. Systému napomáhají nižší stavy obviněných a odsouzených a přiměřené kapacity věznic. Také materiální, technické a personální možnosti jsou na rozdílné úrovni. Nicméně vězněné osoby, ať již norské, české nebo i cizí, se svým charakterem příliš neliší a práce s nimi je podobná. Čeští experti si mohli ověřit, že řadu postupů se svými odsouzenými ve věznicích zvládají na solidní úrovni.

Michal Petras
Manažer projektu PDP 3