banner
16.1.2017

Aktitivity projektu před ukončením

Plánované aktivity projektu jsou v současné době před svým zakončením. Projektovému týmu PDP 3 se podařilo dosáhnout na základě výsledků výběrových řízení nemalých úspor. Tyto úspory se tým projektu rozhodl využít pro nové aktivity.

Realizační tým navázal novou bilaterální spolupráci s norskou společností Alternative To Violence (ATV – „Alternativa k násilí“). Hlavní činností této organizace je práce s násilnými jedinci. Tato organizace disponuje v současnosti 11 poliklinikami a v minulém roce bylo jejími klienty na 1000 osob, které mají problémy s agresivitou. Jedinečnost ATV spočívá mimo jiné v propojení klinické praxe s výzkumem a následnou vzdělávací a supervizní činností. V rámci spolupráce jsou plánovány 3 dvoudenní semináře pro cca 23 osob s tématikou „Práce s násilnými pachateli“. Semináře jsou určeny pro odborné zaměstnance českých věznic, kteří pracují s odsouzenými pachateli násilných činů a agresivními odsouzenými. Dne 30. listopadu až 1. prosince 2016 proběhl v pražském hotelu Clarion již první z těchto seminářů. Odezva účastníků byla vysoce kladná. Druhý seminář proběhne v termínu 17. 1. – 18. 1. 2017. Třetí je plánován na únor 2017. Další novou aktivitou projektu je kurz „Práce se zadluženým klientem“. Akreditované kurzy pro 125 sociálních pracovníků proběhnou počátkem roku 2017 ve školicím středisku ve Stráži pod Ralskem.

 

PRAGUE13 January  (PS CR) – The timetable of all planned project activities is coming to an end. Thanks to the positive outcomes of the public tenders, the PDP3 Project Team was able to achieve considerable savings.

The project team decided to use these savings for two new activities. The implementation team has established a new bilateral cooperation with the Norwegian NGO „Alternativ til vold“ (ATV). The main activities of ATV focus on treatment of perpetrators of violence against close persons. The organization currently has 11 clinics. Last year, over 1,000 clients were provided with treatment focusing on aggressive behaviour. The unique position of ATV allows the connection between research, clinical practice and subsequent training and supervision activities. In the framework of the cooperation with the Prison Service of the Czech Republic, a series of three 2-day seminars – each of them for 25 people – are planned. The seminars are designed for professional staff in Czech prisons who work with violent offenders and inmates with aggressive behaviour. The first two seminars were held from 30th November to 1st December 2016 and from 17th to 18th January 2017 at the Clarion Congress Hotel in Prague. The response from participants was more than positive. The third seminar is planned for February 2017. The other new activity within the PDP 3 project is training in „Working with clients in debt.“ Accredited courses for 125 social workers will take place in early 2017 in the training center in Stráž pod Ralskem.