banner
29.9.2016

O otevřených věznicích v Norsku

Ministerstvo spravedlnosti ve své Koncepci vězeňství do roku 2025 počítá se zaváděním systému otevřených věznic. Zástupci ministerstva spravedlnosti a vězeňské služby při studijní cestě do Norska čerpali zkušenosti s tímto systémem, který je běžný v mnoha zemích Evropy. Systém otevřených věznic napomáhá snadnějšímu návratu odsouzených do společnosti a přispívá tak ke snižování recidivy.

Cílem studijní cesty bylo prohloubit znalosti o fungování systému otevřených věznic a diskutovat s norskými partnery nad návrhem zavedení tohoto systému do České republiky. K naplnění obou těchto cílů přispěly návštěvy Ředitelství Norských nápravných služeb (DNCS), dvou věznic zařazených do systému otevřených věznic a jedné věznice se zvýšenou ostrahou.

Při setkání se zástupci DNCS představila česká delegace plány na zavedení otevřené věznice ve věznici v Jiřicích a získala cenné postřehy od norských partnerů. „Při jednání nás naší norští kolegové seznámili s fungováním systému otevřených věznic (open prison) v Norsku a výsledky těchto vězeňských zařízení na poli boje proti recidivě, přípravy odsouzených na život po propuštění, meziresortní spolupráce vedené cílem začlenit propuštěné vězně do společnosti a tím ochránit veřejnost před opakovaným pácháním trestné činnosti. Diskuze se vedly i o nastavení kritérií pro výběr vhodných odsouzených pro zařazení do výkonu trestu v otevřené věznici, včetně rizikových skupin odsouzených a tvorby efektivních vnitřních pravidel otevřených věznic. Tyto informace byly cenné pro přípravu zavedení systému otevřených věznice do vězeňství ČR“, říká k jednání na DNCS Kamil Nedvědický, zástupce ředitele odboru vězeňství, trestní politiky, probace a mediace, který koordinuje koncepční aktivity týkající se zavedení otevřených věznic v ČR.

Cennou a důležitou součástí cesty byly návštěvy dvou otevřených věznic, v Trogstadu a v Kroksrudu. V praxi tak bylo možné se seznámit s fungováním těchto věznic, s počty zaměstnanců, s prvotním výběrem odsouzených, ale též s jejich zaměstnáváním a vzděláváním, tak aby byl jejich návrat do společnosti co nejsnazší. „Zejména návštěva věznice v Kroksrudu přinesla mnoho cenných poznatků, protože je svým uspořádáním blízká plánované otevřené věznici v Jiřicích. Odsouzení ve věznici v Kroksrudu jsou mimo jiné zaměstnáni v dřevovýrobě, která je provozována v areálu věznice, nebo se podílí na výcviku mladých psů pro potřeby armády. Inspirativní bylo též nastavení systému návštěv, tak aby odsouzení mohli udržovat sociální kontakty se svými rodinnými příslušníky, což napomáhá jejich snadnějšímu návratu do společnosti. Vězni v areálu věznice dokonce postavili dětské hřiště pro návštěvy svých dětí.“ dodává k návštěvám otevřených věznic Nedvědický.

Studijní cesty se spolu s Nedvědickým zúčastnily Sabina Václavíková Lichtenberková a Gabriela Bažantová z ministerstva spravedlnosti ČR, které se zabývají implementací systému otevřených věznic do ČR, a za generální ředitelství Vězeňské služby se cesty zúčastnili náměstek pro vzdělání a odborné zacházení Simon Michailidis a náměstek pro bezpečnost a kontrolu Marian Prokeš, spolu se speciální pedagožkou Věznice Jiřice Hanou Prokopovou.

Studijní cesta byla spolufinancována z prostředků Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“. Ministerstvo spravedlnosti může z tohoto fondu čerpat finanční prostředky, jelikož je partnerem Programu CZ 15 – Budování kapacit a spolupráce v justici a Nápravné služby včetně alternativních trestů, který je financovaný z Norských fondů 2009 – 2014.