banner
14.12.2017

Smlouva o spolupráci

PRAHA 14. prosince (VS ČR) – Na Den českého vězeňství 14. 12. 2017 byla při ekumenické bohoslužbě v kostele svatého Václava Církve československé husitské Na Zderaze u příležitosti vyslání nových vězeňských kaplanů a dobrovolníků slavnostně podepsána smlouva mezi Ekumenickou radou církví, Českou biskupskou konferencí a Vězeňskou duchovenskou péčí. Jedná se o zásadní dokument, který potvrzuje unikátnost duchovní péče ve věznicích v ČR ve spolupráci 13 křesťanských církví, která nemá nikde ve světě obdoby.