banner
9.3.2017

Nové prostory pro mladé odsouzené

Nové prostory vybudované v rámci čerpání dotací z Norských fondů od dnešního dne využívají ve Věznici Kuřim. Konkrétně se jedná o prostory, které budou sloužit k provádění povinných vzdělávacích a speciálně výchovných aktivit s mladými dospělými odsouzenými. Do této skupiny patří mladí lidé ve věku od 18 do 26 let, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé.

„Cílem tohoto programu je, aby tito mladí lidé byli schopni se po propuštění úspěšně a plnohodnotně zařadit do společnosti a dál nepáchali trestnou činnost. Je proto důležité, aby byli odděleni od skupin odsouzených, kteří za sebou mají několikanásobnou trestnou činnost, protože v těchto případech hrozí tzv. kriminální infekce a díky tomuto vlivu se stává, že odsouzení mladí lidé vnímají páchání trestné činnosti jako běžný jev. Zároveň budou procházet i vzdělávacími programy, které jim umožní lépe se uplatnit na trhu práce po výkonu trestu,“ řekl generální ředitel VS ČR Petr Dohnal.

Projekt „Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 – 26 let ve Věznici Kuřim“ je jedním z pěti takzvaných předem definovaných projektů, které v rámci Norských fondů realizuje Vězeňská služba ČR. Kuřimská věznice tedy zrealizovala nástavbu na jedné ze stávajících budov a díky tomu vzniklo samostatné nadzemní patro, které je provozně nezávislé na stávající budově. V prostoru nástavby je 8 ložnic, každá pro čtyři vězně, společné sociální zařízení a koupelna, úklidový prostor, terapeutická místnost, místnost pro samoobslužné aktivity (praní, vaření), kulturní místnost a kuřácký kout. Pro personál bude zřízena kancelář se šatním koutem a sociálním zařízením. Součástí stavby bude zřízení samostatného vycházkového dvora ve vazbě na přistavěné vstupní schodiště.

„Jsem velice ráda, že díky možností čerpání finančních prostředků z Norských fondů jsme mohli v naší věznici zrealizovat tento jedinečný projekt, který je dalším krokem ke snižování recidivy u odsouzených. Máme pro tyto aktivity s mladými odsouzenými podmínky, které jsou na evropské úrovni. Jsem přesvědčená, že v tomto moderním a důstojném prostředí se nám podaří naše záměry plnit a tito odsouzení se již do věznic vracet nebudou,“ řekla ředitelka Věznice Kuřim Zuzana Kalivodová.

Mladí odsouzení budou zařazeni do výchovného programu, který je zaměřen na eliminování negativního vlivu vězeňského prostředí, motivaci mladých dospělých odsouzených ke změně životního stylu, získávání náhledu na trestnou činnost vedoucí k eliminaci trestné činnosti získávání a rozvoji pracovních dovedností a návyků. Součástí programu budou rekvalifikace v podobě kurzů malíř a zedník.

Náklady na stavbu i vybavení činily přes 17,5 miliónu korun, dotace pokryla přes 9,5 miliónu korun, z rozpočtu Vězeňské služby ČR bylo vynaloženo přes 8 miliónů korun.