banner
3.6.2016

Nové projekty ve Věznici Jiřice

Generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal společně s náměstkem ministra spravedlnosti Vladimírem Zimmelem dnes ve Věznici Jiřice slavnostně zahájili tři projekty, a sice včelařství, ovocný sad a okrasná zahrada. Tyto projekty v rámci výchovných, vzdělávacích, terapeutických a pracovních programů zvyšují úspěšnost při opětovném začlenění jedince do společnosti po ukončení trestu odnětí svobody.

„Od zavedení chovu včel do našich věznic očekáváme nejen to, že budou obrovským společenským přínosem z hlediska udržení biodiverzity a ochrany české přírody, ale také to, že prostřednictvím tohoto programu můžeme významným způsobem přispívat k pozitivní přeměně odsouzených. Tito lidé tak získají před skončením výkonu trestu potřebné množství odborných znalostí i užitečných pracovních návyků, které mohu velmi dobře využít ve svém dalším životě. Včelaření jim tak může být nejen koníčkem, ale i zajímavým přivýdělkem či zaměstnáním užitečným nejen jim samým či jejich nejbližším, ale i celé společnosti,“ řekl náměstek sekce trestní politiky Ministerstva spravedlnosti Vladimír Zimmel.

Zavedením těchto činností dojde k podpoře komplexního programu zacházení. Nedílnou součástí projektů je také získávání produktů ze včelaření a ovocnářství. „Jedná se o velmi prospěšnou činnost v rámci výkonu trestu, během níž odsouzení získávají pracovní návyky a dovednosti a také vzdělání. Z psychologického hlediska tyto činnosti přinášejí redukci agresivity. Navíc je to dobrý způsob, jak zapojit odsouzené do environmentální výchovy a využít tak vlivu prostředí na člověka. Do budoucna mohou mít tyto aktivity pro věznici i hospodářský efekt,“ řekl generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal.

Počátkem dubna 2016 začaly první práce v ovocném sadu, které provedli odsouzení zařazení na pracovišti údržby věznice. Ti odstranili náletové dřeviny a vykáceli přestárlé stromy a zpřístupnili sad. V polovině dubna vznikla skupina 14 odsouzených, kteří v sadu začali pracovat bez nároku na finanční odměnu. Během dvaceti dní tato skupina odsouzených odpracovala 1098 hodin. „V sadu jsou nyní vysazeny jabloně, slivoně, hrušně a třešně, celkem tedy145 ovocných stromků z toho 60 nových. Tímto jsme dostatečně naplnili základní podmínku dalšího rozvoje práce s odsouzenými v oblasti sadařství,“ řekl ředitel jiřické věznice Marian Prokeš.

Součástí sadu jsou i včelí úly, ve kterých je současné době 5 oddělků a 2 včelstva. „Od těchto dvou včelstev už letos bude první med. Předpokládáme, že se nám do budoucna podaří naplnit 10 až 12 úlů kompletními včelstvy,“ doplnil Prokeš.

Náklady na všechny tři projekty činily bezmála půl milionu korun, přes 230 tisíc získala jiřická věznice v rámci sponzorských darů od externích sponzorů i od zaměstnanců věznice.