banner
5.4.2017

Závěrečná konference projektů Norských fondů

PRAHA 5. dubna (VS ČR) – Ve dnech 29. a 30. března 2017 se v krásných prostorách Tereziánského sálu Břevnovského kláštera v Praze uskutečnila závěrečná konference projektů financovaných z prostředků Norských fondů. Cílem konference bylo shrnout výsledky projektů, které cílily na zvýšení kapacit pro zacházení s vězněnými osobami, zvýšení způsobilosti vězňů a zaměstnanců věznic i na zvýšení zájmu o ohrožené skupiny ve věznicích. Zúčastněným popřál hodně úspěchů v práci převor-administrátor břevnovského kláštera, Petr Prokop Siostrzonek.

 

První den, který zahájil pan náměstek generálního ředitele VS ČR, Pavel Skřička byl věnován projektům zvyšujícím kapacity pro zacházení s vězněnými osobami. Účastníci konference se zde mohli podělit o zkušenosti norských partnerů. V bloku věnovaném norskému vězeňství představil systém humánní věznice v Haldenu její ředitel, Are Hoidahl, a zkušenosti ze ženské věznice Bredtveit Doris Bakken, ředitelka tohoto zařízení. Se zajímavými postřehy z norského vězeňského systému vystoupil také zástupce norského partnera, Ředitelství Norské nápravné služby, pan Kim Ekhaugen. Hitem konference se stala píseň We are the world v podání zaměstnanců věznice Halden: Po souhrnném představení všech projektů Norských fondů, vedoucí oddělení EU fondů a dotací, Hanou Podubeckou, následovaly prezentace a zajímavé postřehy realizačních týmů projektů „Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 – 26 let ve věznici Kuřim“, odpoledne pak prezentace projektů „Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava“, „Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo“ a „Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram“. Druhý den konference, který zahájila velvyslankyně Norského království v České republice Siri Ellen Sletner, byl věnován aktivitám rozsáhlého projektu „Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby“. Po projevu pana náměstka generálního ředitele VS ČR, Simona Michailidise, v němž poděkoval všem realizačním týmům za jejich práci a nasazení, seznámil přítomné s celkovým kontextem a obsahem projektu jeho manažer, Michal Petras. Zkušenosti z realizace a přínosy jednotlivých aktivit sdělili posluchačům odborní garanti projektu, Šárka Černá, Václav Jiřička a Tomáš Koňák. Přínosy tohoto projektu a jejich využití v praxi zhodnotili i jednotliví uživatelé nových intervenčních programů a absolventi kurzů projektu z věznic Bělušice a Světlá nad Sázavou. Na konferenci byla také diskutována bilaterální spolupráce s DNCS – seminář a zkušenosti ze čtyř studijních cest do věznic Ila a Ringerike, a do vězeňské akademie KRUS. Účastníci se na nich seznámili jak s chodem zmiňovaných věznic a používanými programy, tak se systémem vzdělávání pracovníků Norské nápravné služby. Jako velmi pozitivní byla hodnocena partnerská spolupráce se společností Alternativ Til Vold (Alternativa proti násilí). Tří dvoudenních seminářů se v hotelu Clarion v Praze zúčastnilo na 69 účastníků, kteří mohli zhlédnout výukový film „Zuřivec“ a seznámit se se způsoby terapie ve věznici Ulersmo, získat nové terapeutické dovednosti v zacházení s agresivním klientem a dozvědět se něco o tom, jak nepodlehnout syndromu vyhoření. Také druhý den se slova ujali norští partneři projektu, kteří zde prezentovali norský přístup k vězeňství, a následně též zkušenosti s projekty v dalších zemích. V závěru konference byla připomenuta skutečnost, že ačkoliv projekty končí, nekončí aktivity, které se díky nim podařilo realizovat. Nové intervenční programy budou ještě do konce roku pilotně vyzkoušeny, aby pak, po přizpůsobení podmínkám českého vězeňství, byly běžně využívány pracovníky VS ČR. Zaměstnanci také v praxi využijí znalosti a dovednosti, jež v rámci projektu získali. Při realizaci projektů byly odhaleny další potřeby a rezervy, na které by se mělo naše vězeňství zaměřit v projektech dalšího období Norských fondů, samozřejmě s využitím zkušeností nabytých při realizaci projektů končících. Závěrečná konference představuje důstojnou tečku za obdobím implementace projektů financovaných z Norských fondů programového období 2009 – 2014. Výsledky projektů budou sloužit svému účelu ještě dlouhý čas. Doufejme, že se i v období následujícím podaří získat prostředky, které zde budou využity stejně efektivně.