banner
8.10.2013

Zahajovací konference CZ15

Dne 7. 10. 2013 v Justičním areálu na Míčánkách se uskutečnila zahajovací konference Programu CZ15 s názvem Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů.

Konference se zúčastnili zástupci Velvyslanectví Norského království v Praze, Kanceláře finančních mechanismů v Bruselu, Rady Evropy, Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti, soudů, státních zastupitelství, Vězeňské služby a Probační a mediační služby. Cílem konference bylo oficiální zahájení programu a jeho představení zainteresovaným subjektům.

Více informací o zahajovací konferenci naleznete na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR a Ministertstva financí ČR.

red