banner
7.5.2019

Studijní cesta odborných garantů VS ČR do Norska

PRAHA 7. května (VS ČR) – Na konci března se uskutečnila studijní cesta pěti metodiků odboru výkonu vazby a trestu a vedoucího lékaře odboru zdravotnické služby GŘ VS ČR (garantů klíčových aktivit projektu) do norských věznic. Cílem bylo dojednat podmínky implementace jednotlivých programů do praxe odborného zacházení s vězněnými osobami ve věznicích v ČR a možnosti převzetí a implementace know how a konkrétních intervencí pro vězněné uživatele drog, a to zejména zkušeností z oblasti zdravotní péče.  Tato studijní cesta byla financována z EHP a Norských fondů 2014 -2021, programu Spravedlnost Norských fondů 2014-2021 a přispěla k nastavení spolupráce s norskými partnery v rámci nového projektu PDP2 – Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů.